Your search results

Các nghiệp vụ tư vấn bất động sản do đội ngũ công ty cung cấp

  • Cách thức kiểm tra pháp lý Dự án đất công nghiệp.
  • Cách thức kiểm tra pháp lý Dự án nghỉ dưỡng & Đất nền.
  • Cách thức kiểm tra pháp lý đất Thổ cư.
  • Các văn bản thiết yếu khi giao dịch bất động sản.
  • Quy trình định giá, đánh giá tiềm năng bất động sản.
  • Thủ tục đăng ký biến động, chuyển đổi mục đích đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Dịch vụ tư vấn xin lập Dự án, thiết kế tổng quan kiến trúc Dự án, cấp phép xây dựng.
  • Luật đất đai, Nghị định của nhà nước về bất động sản.

Compare Listings