Your search results

CÁC BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

  • Hà Nội: KCN Thăng Long; Bắc Thăng Long; Nam Thăng Long; Quang Minh 1 & 2; Nội Bài; KCN Sạch Sóc Sơn; Sài Đồng A; Sài Đồng B. 
  • Vĩnh Phúc: KCN Bình Xuyên 1 & 2; Bá Thiện 1 & 2; Thăng Long 3; Khai Quang; Lập Thạch 2; Kim Hoa. 
  • Bắc Ninh: KCN Yên Phong 1 & 2; Tiên Sơn; Đình Bảng; Vsip Bắc Ninh; Quế Võ 1,2 & 3. 
  • Thái Nguyên: KCN Yên Bình 1 & 2; Điềm Thụy 1 & 2; KCN Sông Công; Sông Công 1 & 2; Quyết Thắng.

Compare Listings